ABOGADOS ANSELM CLAVÉ 63
ABOGADOS ANSELM CLAVÉ 63

Especialitat Matrimonial

DIVORCIS, SEPARACIONS I PROCESSOS D'EXTINCIÓ DE PARELLA ESTABLE

Àmbit d'actuació

PODEM AJUDAR-LO AMB

 • Matrimonial
 • Desnonaments
 • Herències
 • Accidents de tràfic
 • Indemnitzacions
 • Documents extrajudicials
 • Dret immobiliari
 • Dret bancari

ESPECIALITAT MATRIMONIAL

 • Procediments judicials de separacions, divorcis i extinció de parelles estables o de fet de mutu acord. Pla de parentalitat.
 • Divorcis notarials de mutu acord sense fills.
 • Procediments judicials de separacions, divorcis i extinció de parelles estables o de fet contenciosos.
 • Reclamació en processos judicials d'execució de Sentència per impagament de pensió alimentària dels fills, despeses extraordinàries, actualització del I.P.C i pensió compensatòria.
 • Procediment de modificació de mesures de Sentències fermes: noves circumstàncies requereixen modificar la guarda dels fills, visites, pensions, liquidació condomini, etc ...
 • Procediments de règim de visites d'avis.
 • Procediments de jurisdicció voluntària.
 • Procediments judicials d'incapacitació i tuteles.
 • Capitulacions matrimonials i acords en previsió de ruptures futures.
 • Elaboració i enviament de burofax.

El Despatx

Més de 20 anys exercint a Mollet del Vallès.

El nostre despatx es va especialitzar des del seu inici en dret matrimonial, amb una especial dedicació en l'àmbit del mutu acord, mitjançant la redacció de convenis reguladors molt elaborats i d'extens contingut, on queden regulats tots i cadascun dels punts que han de regir la vida dels clients després de l'extinció de la vida en comú i especialment en la relació parental amb els fills comuns, i tot això per evitar convenis reguladors tipus, que deixen a la interpretació de la parts dels futurs supòsits no regulats o oberts a divergències i amb per tal d'establir exactament la voluntat dels clients, que són els que a fi i efecte van a executar a partir de llavors les seves vides futures.

 • Continuar llegint

  De la mateixa manera, és un despatx especialitzat en la dissolució del condomini de les propietats dels clients a través del conveni regulador, que es pot dur a terme en procediments judicials de separacions, divorcis i extinció de parelles estables o de fet i també en procediments de modificació de mesures de Sentències fermes, evitant les escriptures notarials i amb sol·licitud d'exempcions fiscals i plusvàlues.

  De la mateixa manera, si no hi ha fills menors d'edat, en l'actualitat també tramitem divorcis i separacions mitjançant Escriptura Pública Notarial amb la possibilitat de dissoldre també el condomini de les propietats dels clients amb les mateixes exempcions fiscals i plusvàlues aplicables als procediments judicials, però amb més rapidesa al no estar sotmès als terminis judicials i retards per l'excessiu volum de treball dels jutjats.

  Si inevitablement no pot tramitar-se el procediment matrimonial de separació judicial o divorci, o d'extinció de parella estable en un procés judicial de mutu acord, aquest despatx tramitarà amb absolut zel i dedicació la seva causa, per lluitar pels seus interessos després de la ruptura de la vida en comú al màxim nivell d'exigència, amb coneixement diari de la jurisprudència aplicable en cada supòsit i amb una sincera i professional opinió i orientació per a un millor resultat.

  En aquest despatx pensem que l'especialització en matèria matrimonial, igual que en altres àrees de la vida, ens fa millors professionals per un coneixement específic teòric i pràctic en matèria matrimonial aplicable a cada supòsit que es presenta al despatx, després d'una llarga experiència professional.

ABOGADOS ANSELM CLAVÉ 63
C/Anselm Clavé, 63 - Local A
08100 MOLLET DEL VALLÈS
(Barcelona)